Om oss

Vi är två kreativa slöjdare som förutom  egna arbeten också gör en hel del projekt ihop.

Tillsammans har vi gjort ett antal Skapande skola, sökt och fått medel från nämnden för hemslöjdsfrågor samt genomfört kulturuppdrag i Jönköpings kommun.

Förutom att vara verksamma kulturaktörer i Västra Götalandsregionen är vi också med i Hallands läns kulturutbud.

Genomförda Projekt

Skapande Skola, Fridaskolan, Uddevalla

Gemensamt vävprojekt i stora vävramar för årskurs 1-6.

Campingslöjd

Lovaktiviteter för barn 7-14 år på många olika orter i Västra Götaland samt i Halland.

Slöjd för alla

Utlyst och upphandlat kulturprojekt av Jönköpings kommun. Vi besökte flera platser runt om i Jönköping och vi dukade upp olika material och redskap så både barn och vuxna kunde slöjda.

Skapande Skola, Nya Centralskolan, Grästorp

Brädspel med inriktning på återbruk i årskurs 4-6

Förstudie Anpassad slöjd för grundskola och gymnasium

Undersökte behovet av en slöjdbank för pedagoger och elever i grundskolan
med hjälp av medel från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.

Korröfestivalen

Ett samarbete mellan folkmusik och slöjd. Workshop för barn där de bl a skapade musikinstrument. Genomförd med medel från Nämnden för Hemslöjdsfrågor 

Skapa nytt av gammalt

Ett återbruksprojekt med T-shirt för barn i Falköpings kommun inom Tagga lov verksamheten.

Skapande Skola, Nya Skolan, Trollhättan

Luffarslöjd och hopprep av T-shirt för elever i årskurs 2-6.

JagForm - Jeanette

Jeanette Rångeby

Jag älskar att arbeta med mina händer och vara kreativ. Tycker också om att dela med mig av mina kunskaper både till barn och vuxna. Det är roligt att se andras glädje och stolthet när de har tillverkat något på egen hand. 

Har genom åren startat en slöjdarskola för barn, 7-12 år, tagit initiativet till kurser för daglediga med inriktning på långtidssjukskrivna och byggt på mina kunskaper med en slöjdhandledarutbildning genom Slöjd i Väst.

Mitt slöjdande vilar på två ben. Den ena delen är olika aktiviteter för barn som skapande skola och olika slöjdevent. Den andra är mitt intresse för vårt textila kulturarv, med inriktning på skarvsöm och klackmattor. Jag skapar hantverksböcker, håller föredrag, kurser och säljer på mässor. Allt för att sprida vårt textila kulturarv inom skarvsöm och klackmattor.

Anna Hjortmark

Konst samt olika sätt att utöva detta har alltid funnits som ett intresse hos mig, experimenterar gärna med olika tekniker och finner gärna inspiration i naturen. I grunden har jag en Fil.Mag Etnologi samt Fil.Kand.Konstvetenskap. 2006 startade jag mitt företag och inriktningen är pedagogisk verksamhet samt konsthantverk på uppdrag. Genom åren har jag även gått ett antal kurser i textilfärgning, textiltryck, måleri, grafik och kroki Parallellt med detta varit aktiv slöjdare, konsthantverkare och har gått en slöjdhandledarutbildning genom Slöjd i Väst.

Mitt mål är att alla ska kunna känna sig delaktiga, oavsett bakgrund. Jag vill arbeta för att slöjden blir ett gemensamt språk, vi talar genom att visa, känna och göra, att det inte ska spela roll om du har någon form av funktionsvariation, annat språk, m.m. Jag vill förmedla glädjen med slöjd, att skapa, designa, konstruera, ge historia och en kontext bakom materialet vi arbetar med.